هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 10 خرداد 1403
ساعت 12:21
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 2 ارديبهشت 1403 ساعت 16:06
يكشنبه 2 ارديبهشت 1403 15:47 ساعت
2024-4-21 16:06:36
شناسه خبر : 379808
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اعمال شده قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیرمجاز و دارندگان آنها مبنی بر جرم‌انگاری تبلیغ خرید و فروش سلاح و ضبط همه عواید حاصل از خرید و فروش اسلحه به نفع دولت موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اعمال شده قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیرمجاز و دارندگان آنها مبنی بر جرم‌انگاری تبلیغ خرید و فروش سلاح و ضبط همه عواید حاصل از خرید و فروش اسلحه به نفع دولت موافقت کردند.
گروه سیاست-رجانیوز: در جلسه علنی روز یکشنبه (دوم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با موارد اصلاحی موافقت کردند.
 
به گزارش رجانیوز، بر اساس ماده (۱) مکرر، در تبصره ماده (۲) قانون، عبارت «سلاح‌های آموزشی» به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی» اصلاح می‌شود.
 
بر اساس ماده ۲، ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
 
هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می شود:
 
الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
 
ب- سلاح شکاری با مهمات آن با قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
 
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
 
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
 
ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات با قطعات موثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
 
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
 
تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
 
بر اساس، ماده (۳) ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
 
ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری حمل یا پنهان کند یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر محکوم می شود:
 
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
 
ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
 
پ - سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
 
ت - سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
 
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
 
تبصره ۱ -هر شخص در خصوص، قاچاق، تحصیل، حمل نگهداری، اختفا، خرید، فروش ساخت متصل کردن قطعات، (مونتاژ) تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ کند به مجازات حبس درجه شش محکوم می شود.
 
تبصره ۲- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.
 
بر اساس ماده ۳ مکرر، ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
ماده (۷): مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این، قانون علاوه بر مجازات های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:
 
الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ۱۰ قبضه باشد.
 
ب - در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.
 
پ - در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.
 
ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار پیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.
 
ث - در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.
 
بر اساس ماده (۴)، ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سردجنگی به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
 
تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
 
بر اساس ماده ۵، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۱) به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده ۱۸ مکرر(۱): وسیله نقلیه حامل غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات موثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن، یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده (۱۱) و (۱۲) این قانون به میزانی که انفجار آن ها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آرپی جی باشد به نفع دولت ضبط می شود.
 
همچنین بر اساس ماده ۶؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( ۱۸) مکرر (۲) به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده ۱۸ مکرر(۲): هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها، وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
 
تبصره- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
 
در ماده (۷) آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۳) به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده ۱۸ مکرر (۳): تمامی عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم، مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود ۲۰ درصد ارزش ریالی عواید موضوع این قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل کننده در اجرای این قانون هزینه کنند.
 
بر اساس ماده (۸): یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( ۱۸ مکرر ۴ ) به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده ۱۸ مکرر (۴): محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک، محل برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود:
 
۱- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین بیش از یک، قبضه سلاح گرم سبک خودکار پیش از پنج، قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و پی جی و سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از ده، قبضه سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از پانزده قبضه
 
۲- بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر. پی. جی باشد.
 
در ماده ۹ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده( ۱۸ مکرره) به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده ۱۸ مکرر(۵): در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است در صورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته، باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.
 
بر اساس ماده(۱۰): یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۶ ) به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده ۱۸ مکرر ۶ - مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.
 
بر اساس ماده ۱۱؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( ۱۸ مکرر ۷) به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده ۱۸ مکرر(۷): ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.
 
انتهای پیام/