هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 10 خرداد 1403
ساعت 10:59
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

جمعه 31 فروردين 1403 ساعت 15:33
جمعه 31 فروردين 1403 15:24 ساعت
2024-4-19 15:33:15
شناسه خبر : 379653
 کمیته بدوی انضباطی فدراسیون بسکتبال ۹ پرونده لیگ برتری را بررسی و رای خود را صادر کرد.
کمیته بدوی انضباطی فدراسیون بسکتبال ۹ پرونده لیگ برتری را بررسی و رای خود را صادر کرد.
گروه ورزش-رجانیوز: جلسه کمیته بدوی انضباطی فدراسیون بسکتبال با حضور ۶ نفر از اعضا در خصوص ۹ پرونده برگزار شد.
 
به گزارش رجانیوز، در پرونده نخست با دعوت از احسان دلیرزهان، کیانوش شیرانی، بهمن ژدوار جهت رسیدگی به حواشی مسابقات لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم پالایش نفت آبادان و طبیعت بررسی لازم صورت گرفت که با عنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ مسابقه، به دلیل رفتار نامتعارف نسبت به تیم حریف و رفتار نامناسب که باعث بی‌نظمی در سالن مسابقه شد، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱ – احسان دلیرزهان به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی.
 
۲ - کیانوش شیرانی به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) دو جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات ورزشی و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی.
 
۳- بهمن ژدوار به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) یک جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات ورزشی و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی.
 
در پرونده دوم با دعوت از محمد هادی لکزایی جهت رسیدگی به حواشی مسابقات لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم ذوب آهن اصفهان و کاله مازندران موارد مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت که با عنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ، به دلیل رفتار نامتعارف در سالن مسابقه، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱ - یک جلسه محرومیت قطعی محمد هادی لکزایی از حضور در مسابقات ورزشی در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ (موضوع بند ۵ ماده ۷ آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی) و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی.
 
در پرونده سوم با دعوت از بازیکنان تیم مهرام، سجاد مشایخی و هولمن جهت رسیدگی به حواشی مسابقات لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم صنعت مس کرمان و مهرام موارد مطرح شده پیگیری که با عنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ مسابقه، به دلیل رفتار نامتعارف نسبت به تماشاچیان که باعث بی‌نظمی در سالن مسابقه شد، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱ – سجاد مشایخی به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی.
 
۲ - هولمن به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی و مبلغ ۵۰۰ دلار جریمه نقدی.
 
پرونده چهارم با دعوت از علیرضا ناصری، امیرمهدی قانع و سینا فتحی جهت رسیدگی به حواشی مسابقات لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم پالایش نفت آبادان و طبیعت برگزار شد که با عنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ، به دلیل رفتار نامتعارف نسبت به تیم حریف که باعث بی‌نظمی در سالن مسابقه شد، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱ – علیرضا ناصری توبیخ کتبی و درج در پرونده.
 
۲ - امیرمهدی قانع به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) یک جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات ورزشی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال.
 
۳- سینا فتحی به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی و مبلغ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال.
 
پرونده پنجم با دعوت علی آرزومندی جهت رسیدگی به حواشی پایان مسابقه لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم مهرام و صنعت مس کرمان برگزار شد، که با عنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ، به دلیل رفتار نامتعارف نسبت به مربی تیم مقابل که باعث بی‌نظمی در سالن مسابقه شد، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱- علی آرزومندی به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی.
 
پرونده ششم با دعوت محمد سیستانی جهت رسیدگی به حواشی پایان مسابقه لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم مهرام و صنعت مس کرمان برگزار شد، که با عنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ، به دلیل رفتار نامتعارف نسبت به مربی تیم مقابل که باعث بی‌نظمی در سالن مسابقه شد، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱- محمد سیستانی به استناد (بند ۵ ماده ۷ آئین نامه) یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی.
 
پرونده هفتم با دعوت از نماینده تیم شهرداری گرگان جهت رسیدگی به حواشی تماشاچیان مسابقات لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم شهرداری گرگان و لیموندیس شیراز برگزار شد، که باعنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ، به دلیل رفتار نامتعارف نسبت به تیم حریف که باعث بی‌نظمی در سالن مسابقه شد، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱ - یک جلسه محرومیت تعلیقی تماشاگران باشگاه شهرداری گرگان از حضور در مسابقات ورزشی (موضوع بند ۳ ماده ۸ آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی) و مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی.
 
پرونده هشتم با دعوت از سرپرست تیم کاله مازندران جهت رسیدگی به حواشی تماشاچیان مسابقات لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم کاله مازندران و ذوب آهن اصفهان برگزار شد، که باعنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ مسابقه با رفتار نامتعارف نسبت به تیم حریف که باعث بی‌نظمی در سالن مسابقه شد، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱ - یک جلسه محرومیت قطعی تماشاگران باشگاه کاله مازندران که مقابل تیم ذوب آهن اصفهان در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ است و یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی (موضوع بند ۳ ماده ۸ آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی) و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی.
 
پرونده نهم، با دعوت از سرپرست تیم ذوب آهن اصفهان، مهدی صفری جهت رسیدگی به حواشی تماشاچیان مسابقات لیگ برتر سال ۱۴۰۲ بین دو تیم ذوب آهن اصفهان و کاله مازندران برگزار شد، که با عنایت به گزارش ناظر و نماینده سازمان لیگ، به دلیل رفتار نامتعارف نسبت به تیم حریف که باعث بی‌نظمی در سالن مسابقه شد، رای اتخاذ شده به شرح زیر است:
 
۱ - یک جلسه محرومیت قطعی تماشاگران باشگاه ذوب آهن اصفهان مقابل تیم کاله مازندران در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی (موضوع بند ۳ ماده ۸ آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی) و مبلغ مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی.
 
انتهای پیام/