99/1/28 - 12:26 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 336206
حمله موشکی مقتدرانه ایران به پایگاه نظامی عین الاسد آمریکا در عراق که در پاسخ به ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی صورت گرفت، آنچنان وحشتی در دل آمریکایی ها ایجاد کرد که در تاریخ ماندگار شد.
حمله موشکی مقتدرانه ایران به پایگاه نظامی عین الاسد آمریکا در عراق که در پاسخ به ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی صورت گرفت، آنچنان وحشتی در دل آمریکایی ها ایجاد کرد که در تاریخ ماندگار شد.