99/4/11 - 11:42 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 337534
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خصوصی با مسئولان قضایی درباره فساد داخل قوه فرمودند:  کسی که در قوه‌ قضائیه خیانت می‌کند باید دو برابر مجازات بشود!
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خصوصی با مسئولان قضایی درباره فساد داخل قوه فرمودند: کسی که در قوه‌ قضائیه خیانت می‌کند باید دو برابر مجازات بشود!