98/10/9 - 10:37 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 332349
آیا می‌دانید خسارت وارد شده به کشور در فتنه 88 چه مقدار بوده است؟ و آیا می‌دانید با این همه پول می‌شد، چه کارهایی انجام داد.
آیا می‌دانید خسارت وارد شده به کشور در فتنه 88 چه مقدار بوده است؟ و آیا می‌دانید با این همه پول می‌شد، چه کارهایی انجام داد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، آیا می‌دانید خسارت وارد شده به کشور در فتنه 88 چه مقدار بوده است؟ و آیا می‌دانید با این همه پول می‌شد، چه کارهایی انجام داد.
 
این سوالی است که از دانشجویان دانشگاه زنجان در سال گذشته پرسیده شد و جواب‌های آنها به این سوال امسال هم شنیدنی و دیدنی است.
 


13971009001198_360P.mp4 | دانلود فیلم