89/3/31 - 18:36 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 37787

بر اساس طرح "حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي " كه در مجلس بررسي مي‌شود مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقض و تغيير اساسنامه بايد با تصويب هيئت موسس دانشگاه صورت گيرد.

به گزارش فارس، اين مصوبه مجلس در حالي تصويب شد كه بنا به اعلام نظر صريح رهبر معظم انقلاب و بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي "واجب‌الاطاعه " و "در حكم قانون " است كه بايد به آن ترتيب اثر داده شود.

همچنين كارشناسان و اعضاي جنبش دانشجويي وقف دانشگاه آزاد را غيرقانوني و پوششي براي استمرار رياست فعلي اين دانشگاه دانسته و بدين جهت با آن اعلام مخالفت مي‌كنند.

در تبصره 2 از ماده 1 طرح "حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي " مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه دانشگاه آزاد نقض و تأكيد شده است كه تغيير اساسنامه بايد با "تصويب هيئت موسس " صورت گيرد. اين در حالي است كه "تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم " جزء اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

*متن كامل طرح "حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي "

ماده واحده
اساسنامه دانشگاه و مراكز آموزش عالي غير دولتي به پيشنهاد هيات موسس و حسب مورد به تصويب شوراي گسترش وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت.

تبصره 2- اساسنامه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كه قبلا به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است همچنان معتبر بوده است و هر گونه تغيير در آن با تصويب هيات موسس و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت.

2- در مورد شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير دولتي كار گروهي مركب از افراد ذيل تشكيل مي‌گردد:
يك نماينده از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
يك نماينده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
يك نماينده از دانشگاه آزاد اسلامي
يك نماينده به انتخاب روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير دولتي كه تا تصويب اين قانون تاسيس شده‌اند.
كار گروه مذكور بايد الگوي ميزان شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.

الگوي ميزان شهريه حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

تبصره1- ميزان شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و يا شعب تحت پوشش يك دانشگاه در كشور بر اساس معيارهايي از قبيل نسبت هيات علمي تمام وقت، به دانشجو تركيب اعضاي هيات علمي (درصد مربي، استاديار، دانشيار ، استاد) سرانه فضاي فرهنگي و ورزشي، نوع سيستم آموزشي (تمام وقت، آموزش از راه دور و يا مجازي)، نوع رشته و گروه (فني و مهندسي علوم پايه، علوم انساني، پزشكي، كشاورزي و هنر)، مكان جغرافيايي، ميزان نرخ تورم رسمي كشور و رتبه علمي در كشور، هزينه جاري، هزينه تعمير و نگهداري و هزينه‌هاي توسعه‌اي كمي و كيفي تعيين مي‌گردد.

تبصره 2- ميزان شهريه در هر دانشگاه يا مركز آموزش عالي بايد به صورتي باشد كه حداقل استانداردها و كيفيت آموزشي در آموزش عالي كشور كه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است رعايت گردد.

اسامي نمايندگان طراح طرح نقض مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

اسامي نمايندگان امضاكننده طرح مذكور كه با عنوان "حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي " تقديم هيئت رئيسه مجلس شد، به شرح ذيل است:

1- عباسعلي نورا- نماينده زابل و زهك
2- علي اصغر يوسف‌نژاد- نماينده ساري
3- كاظم دلخوش - نماينده صومعه‌سرا
4- بهمن اخوان - نماينده مردم تفرش
5- سيدقدرت‌الله حسيني‌پور- نماينده مردم گچساران
6- قدرت‌الله عليخاني- نماينده قزوين
7- انوشيروان محسني بندپي- نماينده مردم نوشهر چالوس
8- غلامحسين مسعودي ريحان- نماينده اهر و هريس
9- يوسف نجفي- نماينده مرد مراغه
10- محمدرضا شعباني- نماينده كرمانشاه
11- جواد زماني- نماينده كنگاور
12- عليرضا منادي - نماينده مردم تبريز
13- سيد محمد سادات ابراهيمي- نماينده مردم شوشتر
14- سيدمصطفي طباطبايي‌نژاد- نماينده اردستان
15- جهانبخش محبي‌نيا- نماينده مياندوآب، شاهين‌دژ و تكاب
16- احد خيري- نماينده بستان‌آباد
17- سيدعلي موسوي جرف- نماينده آبادان
18-حميدرضا پشنگ- نماينده خاش، نصرت‌آباد، جاوه وكورين
19- حسن ملك محمدي- نماينده دامغان
20- مؤيد حسيني صدر- نماينده خوي
21- احمدعلي مقيمي - نماينده بهشهر
22- محمدعلي حياتي- نماينده فقيد لامرد و مهر
23- رضا رحماني- نماينده تبريز،آذرشهر و اسكو
24- علي‌اكبر آقايي- نماينده سلماس
25- فرهاد بشيري- نماينده پاكدشت
26- عليرضا سليمي- نماينده محلات و دليجان
27- علي كريمي فيروز جايي- نماينده بابل
28- محمد آشوري تازياني- نماينده بندرعباس،قشم ،حاجي‌آباد و ابوموسي
29- عبدالحسين ناصري- نماينده گرگان و آق‌قلا
30- سيدمحمد مهدي پورفاطمي- نماينده دشتي و تنگستان
31- سيدعلي ادياني راد- نماينده قائم شهر و جويبار
32- محمدمهدي افشاري- نماينده مردم داراب و زرين‌دشت
33- سلمان خدادادي- نماينده ملكان
34- سيدكاظم موسوي- نماينده مردم اردبيل،نير و نمين
35- سيدحسين هاشمي- نماينده ميانه
36- مراد علي منصوري رضي- نماينده راميان، آزادشهر و فندرسك

توضيح: البته برخي از نمايندگان امضا كنندگان اين طرح بعدا اعلام ‌كردند كه با توجه به نام پرطمطراق و كلي اين طرح از ‌آن حمايت كرده‌ و بعد از اطلاع از پشت پرده آن، به منتقد جدي اين طرح تبديل شده‌اند.