89/3/17 - 17:12 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 36494

عصر روز گذشته یکی از سران فتنه با تنی چند ازاعوان و انصارش پس ا زدیدار با سید حسن مصطفوی به سونای صدف رفت.

به گزارش "جوان آنلاین"(س.م.خ) که در آستانه سالگرد رحلت حضرت امام(ره) به یکی ا زشهرهای شمالی کشور سفر کرده بود روز گذشته  پس ازبازگشت  به  همراه  برادران (الف)که از مدعیان نزدیکی به امام(ره) هستند به دیدار سید حسن مصطفوی رفت. در زمان حضور (س.م.خ) نفر پنجم انتخابات سال گذشته نیز سر می رسد که با برخورد سرد حاضرین مواجه می شود و فقط سیدحسن با وی برخورد گرمی انجام میدهد.

پس از این دیدار (س.م.خ) به همراه برادران(الف) و (ق.ع) از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به استخر و سونای صدف واقع در انتهای خیابان امیرآباد شمالی عزیمت می کنند. خبرنگار جوان آنلاین گزارش داد طبقه سیزدهم این مجتمع ورزشی دارای استخر(وی.آی.پی) است که روز گذشته از ساعت18 برای (س.م.خ) قرق شده بود.این گزارش حاکی است عصر روز گذشته این استخرو سونای گرانقیمت  به صورت کامل در اختیار (س.م.خ) و همراهانش قرار گرفته بود و ا زورود افراد ناشناس به آن جلوگیری می شد.

گفته می شود (س.م.خ) از سید حسن مصطفوی نیز برای حضور در استخر و سونا دعوت کرده و لیکن بعلت بی حوصلگی این دعوت را رد کرده ست. همچنین وقتی نفر پنجم انتخابات متوجه شد که (س.م.خ) قصد استخر دارد به همراهانش گفت:"ایشان باید هم استخر برود ، روز 14خرداد که شمال بود و فحش و کتکش را ما خوردیم.خطش را هم که ما جدا کرده که شاید به او دیگر نگویند از سران فتنه!ما از اول اشتباه کردیم که روی او حساب کردیم."