01/3/16 - 17:13 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 358179
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی افراد به اشتباه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان را عامل تورم می‌دانند سخن باطلی است چرا که ریشه تورم را باید در سرشاخه‌های رانت و انحصارطلبی جستجو کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی افراد به اشتباه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان را عامل تورم می‌دانند سخن باطلی است چرا که ریشه تورم را باید در سرشاخه‌های رانت و انحصارطلبی جستجو کرد.
به گزارش رجانیوز، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی افراد به اشتباه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان را عامل تورم می‌دانند سخن باطلی است چرا که ریشه تورم را باید در سرشاخه‌های رانت و انحصارطلبی جستجو کرد.
 
رضا آریان‌پور  درباره افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در شرایط اقتصادی فعلی جامعه که به علت تورم فشار زیادی به اقشار ضعیف از جمله بازنشستگان وارد می‌شود، اقدام ارزشمند وزارت کار و موافقت دولت با افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌تواند کمک بزرگی به بهبود رفاه این عزیزان باشد و این اقدام جای تقدیر و تشکر دارد.
 
نماینده مردم مینودشت و کلاله در مجلس افزود: اینکه برخی افراد به اشتباه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان را عامل تورم می‌دانند سخن باطلی است چرا که ریشه تورم را باید در سرشاخه‌های رانت و انحصارطلبی جستجو کرد.