00/11/5 - 15:45 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 354914
یکی از کاربران توییتر در صفحه شخصی خود به موضعگیری های اصلاح طلبان در باره دیدار رئیسی با پوتین واکنش نشان داده است.