00/8/20 - 11:30 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 352614
یشترین میزان درآمدی که بانک ملت طی دوره یک‌ماهه مهرماه ثبت کرده از بخش «سایر تسهیلات» با ۲۷،۳۹۳ میلیارد ریال بوده و بخش بعدی پس‌ازآن نیز در اختیار «تسهیلات ارزی» با ۶،۵۶۶ میلیارد ریال بوده، همچنین تسهیلات وصولی از بخش «تسهیلات ارزی» برابر با ۲۹۷،۲۶۷ میلیارد ریال بود.
بانک ملت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره را بالغ‌بر ۴۸،۴۵۷ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه سال جاری نیز مجموع درآمد‌های تجمیعی برابر با ۳۴۱،۲۲۴ میلیارد ریال گزارش‌شده، همچنین تسهیلات وصولی طی دوره یک‌ماهه بانک ملت مبلغی بالغ بر ۸۰۶،۲۱۶ میلیارد ریال به ثبت رسید.

بانک ملت سود پرداختی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در مهرماه سال جاری را برابر با ۲۸،۳۳۱ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ نیز مجموع پرداختی‌های این بانک جهت سود‌های سپرده سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۱۹۵،۴۹۷ میلیارد ریال به ثبت رسیده، همچنین سپرده‌هایی که در مهرماه با مشتریان تسویه شده ۱۰،۱۸۷،۶۲۳ میلیارد ریال بود.

 

بانک ملت+بورس نیوز

 

بانک ملت در مهرماه موفق به ثبت تراز مثبت ۷۱ درصدی در مهرماه شده و این بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۷۵ درصدی را از خود بر جای گذاشته، در این ماه وبملت حدوداً ۲۰ هزار میلیارد ریال سود شناسایی کرده است.

عملکرد ماهانه مهرماه بانک ملت+بورس نیوز