00/8/9 - 12:15 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 352205
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ۴۷۵.۱ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٨، حدود ۱۷۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ۴۷۵.۱ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٨، حدود ۱۷۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩۵ (سال پایه) استفاده شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.
 
تورم سالانه
 
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ۴۷۵.۱ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٨ (برابر با ۳۰۴.۵ درصد) حدود ۱۷۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ۳۹.۵ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٨ (برابر با ٣١.١ درصد) حدود ۸.۴ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و… » (۷.۹ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (۵۵۴.۲ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» (٣.٠- درصد) می‌باشد.