00/7/17 - 12:07 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 351544
وبگاه شخصی ابوالحسن بنی صدر از مرگ وی در بیمارستان سالپتریه پاریس خبر داد.

وبگاه شخصی ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران از مرگ وی در بیمارستان سالپتریه پاریس خبر داد.

 

بنی صدر پس از رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایتش و خلع از ریاست جمهوری، به‌همراه مسعود رجوی سرکرده سازمان منافقین به فرانسه گریخت و در طول 40 سال گذشته به فعالیت علیه ملت ایران مشغول بود.