00/7/7 - 16:56 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 351437

جواد فکوری در ۷ مهرماه سال ۶۰ در راه بازگشت از جبهه بر اثر سقوط پرواز هرکولس سی-۱۳۰ به همراه جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه، به شهادت رسید.