00/5/4 - 15:15 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 349839
دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند نسبت به اتمام واکسیناسیون دانشجویان، پرسنل و کارکنان آموزشی دانشگاه‌ها اقدام کنند و تاکنون ۵۶ درصد از دانشجویان علوم پزشکی علیه کرونا واکسینه شده اند.
دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند نسبت به اتمام واکسیناسیون دانشجویان، پرسنل و کارکنان آموزشی دانشگاه‌ها اقدام کنند و تاکنون ۵۶ درصد از دانشجویان علوم پزشکی علیه کرونا واکسینه شده اند.
 
به گزارش رجانیوز، بر اساس آئین نامه جدید فعالیت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و به منظور هرچه زودتر برگشتن به حالت عادی آموزش دانشگاه‌ها موظف هستند نسبت به اتمام واکسیناسیون دانشجویان، پرسنل و کارکنان آموزشی دانشگاه‌ها اقدام کنند.
 
همچنین این آئین نامه یادآور شده است دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی که برنامه واکسیناسیون دانشجویان، پرسنل و کارکنان آموزشی آنها کامل نشده لازم است برنامه‌ریزی لازم را در این خصوص انجام و عملیاتی کنند، به گونه‌ای که در خصوص تمام رشته‌ها امکان برگزاری برنامه‌های گفته شده از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میسر باشد.
 
گزارش روند واکسیناسیون در دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان می‌دهد تعداد ۲۰۷ هزار و ۷۰۷ دانشجو بر اساس لیست مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر اساس آمار اسفندماه ۱۳۹۹ در دانشگاه‌های علوم پزشکی شاغل به تحصیل هستند اما در مقابل آمار دانشگاه‌ها در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۸۶ هزار و ۲۷۸ نفر بوده است.
 
آمار دانشجویانی که واجد شرایط دریافت واکسن کرونا بوده و واکسن دریافت کرده‌اند تعداد ۱۰۴ هزار و ۸۸۴ نفر است و هنوز تعداد ۸۱ هزار و ۱۹۳ دانشجوی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در انتظار واکسن هستند.
 
بر اساس این گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، زاهدان، ارومیه و یاسوج ۱۰۰ درصد دانشجویان گروه بالینی را واکسینه کردند.
 
همچنین در مجموع دانشجویان بالینی و غیربالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی جهرم با ۹۶ درصد، کرمانشاه با ۹۴ درصد و فسا با ۹۰ درصد بالاترین میزان واکسیناسیون دانشجویان را داشته‌اند.
 
مجموع دانشجویان بالینی که آمار آنها به منظور دریافت واکسن مشخص شده است تعداد ۱۰۳ هزار و ۳۰۴ نفر بوده که از این تعداد ۷۸ هزار و ۷۰۱ نفر واکسینه شده‌اند و تعداد ۲۴ هزار و ۶۰۳ نفر در انتظار واکسیناسیون کرونا هستند.
 
اما با توجه به اینکه در سند واکسیناسیون دانشجویان علوم پزشکی، دانشجویان گروه غیربالینی در اولویت دوم قرار داشته‌اند از این گروه تعداد کمتری واکسینه شده‌اند. تعداد کل دانشجویان غیر بالینی در ۶۱ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی کشور ۸۲ هزار و ۹۸۳ نفر اعلام شده است که از این تعداد ۲۶ هزار و ۱۸۳ واکسن دریافت کرده و ۵۶ هزار و ۷۹۰ نفر در انتظار قرار دارند.
 
در این میان دانشگاه‌های علوم پزشکی جهرم و کرمانشاه بیشترین میزان واکسیناسیون دانشجویان غیربالینی را به انجام رسانده‌اند.
 
در مجموع ۵۶ درصد از دانشجویان علوم پزشکی تاکنون علیه کرونا واکسینه شده‌اند که از این میان ۷۶ درصد دانشجویان بالینی و ۳۲ درصد دانشجویان غیر بالینی واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.