00/4/15 - 11:43 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 349273
طی روزهای اخیر قطعی‌های مکرر برق در مناطق مختلف کشور بدون اطلاع قبلی و بر خلاف جداول اعلام شده، در کنار کمبود آب در برخی مناطق موجب نابسامانی وضع عمومی شهرها و روستاها شده است.
طی روزهای اخیر قطعی‌های مکرر برق در مناطق مختلف کشور بدون اطلاع قبلی و بر خلاف جداول اعلام شده، در کنار کمبود آب در برخی مناطق موجب نابسامانی وضع عمومی شهرها و روستاها شده است.
گروه سیاسی-رجانیوز: با آغاز فصل گرما و عبور مصرف آب و برق از سطح توان شبکه، سوال‌های جدی در خصوص نحوه مدیریت دولت در این مسائل به وجود آمده است.
 
به گزارش رجانیوز، طی روزهای اخیر قطعی‌های مکرر برق در مناطق مختلف کشور بدون اطلاع قبلی و بر خلاف جداول اعلام شده، در کنار کمبود آب در برخی مناطق موجب نابسامانی وضع عمومی شهرها و روستاها شده است.
 
ساعات پایانی روز گذشته مناطق مختلف کشور شاهد بروز اعتراضات و تجمعاتی بوده که در واکنش به مدیریت فشل دولت در ماجرای آب و برق صورت گرفته است. متاسفانه برخی از این تجمعات نیز به سمت خشونت رفته و شعارهای اعتراضی تند نیز وجود داشته است.
 
به نظر می‌رسد که دولت روحانی عزمی برای سامان دادن به وضعیت فاجعه‌بار کشور ندارد و لازم است مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و امنیتی پیش از بروز بحران گسترده، فکری برای مدیریت آب و برق کشور کنند.