99/8/24 - 19:26 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 341640
 کارآمدی الگوی بهداشت در مهار بیماری‌های واگیردار، ادعای جهان مدرن و تاکنون، مایه تفاخر بر پیشامدرنیته بود اما با این افتضاح جهانی، فاجعه‌ای گل درشت از کار درآمد. کرونا با بشر چه کرد؟ و هنوز چه ها خواهدکرد؟
کارآمدی الگوی بهداشت در مهار بیماری‌های واگیردار، ادعای جهان مدرن و تاکنون، مایه تفاخر بر پیشامدرنیته بود اما با این افتضاح جهانی، فاجعه‌ای گل درشت از کار درآمد. کرونا با بشر چه کرد؟ و هنوز چه ها خواهدکرد؟

گروه فرهنگی_رجانیوز: استاد رحیم پور ازغدی اخیرا در توئیتر خود به پرسش‌هایی  پیرامون مسئله‌ی کرونا پاسخ داده است. وی در توئیتر خود ضمن اشاره به تاثیرات کووید 19 در سطح فرهنگی و اجتماعی به نقد مدرنیته و نظام جهانی پداخته است.

 

کارنامه کرونا/ قسمت اول


پرسش ) کارآمدی الگوی بهداشت در مهار بیماری‌های واگیردار، ادعای جهان مدرن و تاکنون، مایه تفاخر بر پیشامدرنیته بود اما با این افتضاح جهانی، فاجعه‌ای گل درشت از کار درآمد. کرونا با بشر چه کرد؟ و هنوز چه ها خواهدکرد؟

 از هر افتضاحی باید درس گرفت. دگم‌های بسیاری درحال فروپاشی است.
وباهای قرون وسطایی با  اقتدار و ارعاب بازگشته اند و مرگ‌های جهانی و دسته جمعی، خیلی سریعتر از آنچه می پنداشتیم، ریخت جهان را در هم ریخت.


کارنامه کرونا را البته سال‌ها بعد، هر که زنده ماند، قضاوت خواهدکرد. اما تا همین‌جا هم کارکردهای پیشبینی نشده، کم نبود. ده‌ها میلیون بیمار با سیر تصاعدی تند و یک افق تاریک، عجز نظام‌های سلامت و پزشکی قرن۲۱، اقتصادهایی با سرعت در حال فروپاشی، تغییر اجباری و تدریجی نحوه حکمرانی، طرح دوباره قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین پرسش‌ها در باب علم، مذهب، اخلاق، حقوق و حتی سیاست،انقلاب تحمیلی درسبک زندگی بشریت در کوتاه‌ترین زمان و تغییرات بیشتری که در راه است."وبای جدید"، نوک همه دماغهارا پایین آورد،سر جهان را روی گردنش خم‌کرد و اینک بحران بزرگ اخلاق پزشکی در دنیای سرمایه داری ،دور انداختن فقیران،ناچیز انگاشتن بی چیزان،راهزنی ماسکها ازاین ایالت به آن  ایالت و قطع عمدی اکسیژن بیمار .
یک یادآوری: تمدن‌ها فرومی‌افتند وقتی دیگر قادر به حل معضلات نباشند.
پوزخند کمونیستها هنگام خطاب امام با گورباچف یادتان هست؟


کارنامه کرونا/ قسمت دوم

پرسش) بلای جهانی کرونا جز ابعاد پزشکی،  بلحاظ فرهنگی و حقوقی چگونه ارزیابی میشود ؟

۱. درچنین بحرانهایی، کار اخلاق پزشکی  به تشریفات آکادمیک و سوگند بقراط و وجدان انتلکتوال ، دوا نمیشود. همه سوداگران دارو  و تاجران درد  و قاچاقچیان  جسم  و کارگزاران سقط جنین  و اتانازی و سازندگان بمب های میکروبی، به خدایان بقراط ، به آپولون و پاناکیا و همه الاهه ها سوگند رسمی را خورده بودند.


۲. پدیده هایی چون کرونا وقتی جدی تر شوند علوم تشریفاتی و پوشالی را از غیرپوشالی و کارآمد غربال خواهندکرد.


۳. به نقش فکر و ابزارمدرنیته در تولید بیماریهای جدید و جهانی ، نگاه دوباره خواهدشد.


۴. نقش تاریخی وبا و طاعون در زیرورو کردن های ژئوپولیتیک در هرم سیاست واقتصاد جهان ، دیده خواهدشد.


۵.  بازنگری درفلسفه علم و میزان صدق مفهوم "انقلاب علمی" و خوانش انتقادی "عصرروشنگری"،  و نقش امثال نیوتن و بیکن در تعریفی از علم که به عواقبش ملتزم نیست ، ۶. توجه دوباره به بیماریهای واگیردار ( حتی اگر جنگ میکروبی نباشد) و نسبت آن با حقوق بشر و محیط زیست و ابعاد منفی دهکده جهانی در جهانی سازی بیماریهای خطرناک ، گریرناپذیر میشود.


۷. توسعه آنارشیزم در اخلاق علمی ازطریق تبدیل هر ایده در فیزیک به یک بمب متافیزیک  که اساسا مقصدعلم را مشوش میکند.


۸. ابهام در قدرت برنامه ریزی بشر که توان آن چیست و تا کجاست؟ و کدام مولفه ها تحت تاثیر انقلاب کرونایی درجهان بتدریج زیرسوال خواهدرفت. در درازمدت ، و بسته به ابعاد تلفات ، همچون ساختار "فلسفه اخلاق" و "فلسفه علم" ،  برنامه ریزی شهری و شهرسازی نیزبایدتحول یابد زیرا معنای همزیستی و معنای پیشرفت، دوباره اندازه گیری خواهد شد.


 بایدمنتظر ماند ودید چه  یقینهایی به شک وشکهایی به یقین بدل خواهدشد؟ از طاعون قرن شش و تاثیرش در روم بیزانس و کمی هم ایران ساسانی تا طاعون و وبای قرن ۱۴  که نیمی از مردم اروپا را کشت و موارد مشابه ، اثر انگشت خودراروی اخلاق و سیاست و اقتصاد و علم اروپا گذارد و هرضربه به علوم طبیعی ، دیریازود ، واکنشی در علوم مابعدالطبیعی داشت. ازمکانیک سماوی تا رنجهای انسانی و شرور زمینی و از دروغهای دیروز، که هربار به مصائب امروز و رنجهای فردا میانجامید و پس از هر فاجعه ، ابتدا شیمی، زیست شناسی ، متابولیزم مواد و ژنتیک  و پاتوفیزیولوژی و... زیر نگاه عصبی و متوقعانه دنیا قرارگرفتند و سپس بسیاری محکمات بشری هردوره به  آسانی و سرعت در دوره بعد می پکید و هر مدرنیته برای سنت پیشین ، یک سنت برای مدرنیته بعدی است پس هیچ مدرنیتی نمیتواند برای همیشه ،مدرن بماند.


اینک از سارس و ایدز و ابولا به ورژن جدید کرونا رسیدیم بلکه آنها بما رسیدند. اما کدام انسان شناسی ، انسان را دربرابر رفتارغیرانسانی، بیدفاع گذارده ، اگرخود،عامل حمله نبوده باشد ؟


غولهای داروسازی و تجارت "درد و درمان"، چه نقشی دربحران جهانی بهداشت دارند ، و اگر اقتصاد کشورهای بی برنامه و ناخودکفا   ازکنترل خارج شود، به کنترل کجا درمیاید ؟