99/3/27 - 14:06 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 337322
کرونا در ایران: بحران گرسنگی است و مردم در حال مردن هستند! / کرونا در انگلیس: مردم برای کادر درمان دست می‌زنند!
کرونا در ایران: بحران گرسنگی است و مردم در حال مردن هستند! / کرونا در انگلیس: مردم برای کادر درمان دست می‌زنند!