99/1/20 - 17:17 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 336049

گروه اجتماعی-رجانیوز: رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مرخصی اجباری کارمندان با حقوق بوده و از مرخصی استحقاقی آنها کسر نمی شود.