98/6/17 - 11:28 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 326672
رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر(هفت‌تپه و امیدیه)دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر(هفت‌تپه و امیدیه)دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

گروه سیاسی-رجانیوز:  پس از رسانه‌ای شدن احکام عجیب و دور از انتظار احکام صادره برای افراد مرتبط با پرونده‌ اعتراضات کارگران هفت‌تپه، آیت‌الله رئیسی دستور داد که در خصوص این پرونده تجدید نظر صورت بگیرد.

 

رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.