97/8/13 - 11:28 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 297805
تنها کاری که قهرمانان دیپلماسی دیروز به آن مبادرت می ورزند «بیانیه خوانی» است و تاکنون حاضر به هیچ اقدام عملی در احقاق حقوق هسته ای کشورمان نبوده اند.
تنها کاری که قهرمانان دیپلماسی دیروز به آن مبادرت می ورزند «بیانیه خوانی» است و تاکنون حاضر به هیچ اقدام عملی در احقاق حقوق هسته ای کشورمان نبوده اند.
گروه بین الملل-رجانیوز: سعیدجلیلی در مذاکرات بیانیه خوانی می کرد و آنجا را با کلاس فلسفه اشتباه گرفته بود! این شاید تندترین ادعا علیه تیم مذاکره کننده به سرپرستی دکترجلیلی بود. دلیل درستی این ادعا نیز این گونه ذکر می شد که ثمره مذاکرات شما افزایش تحریم‌ها بوده است.
 
به گزارش رجانیوز: «وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بیانیه‌ای را صادر کرد» این جمله روی خروجی سایت وزارت امورخارجه دولت روحانی قرار گرفت. این بیانیه را می توان تندترین و درعین حال بی اثرترین واکنش دولتی‌ها به تحریم های اخیر آمریکا دانست! به بیان دیگر دولت روحانی در حالیکه تمام خواسته های آمریکایی ها در عقب راندن برنامه هسته ای کشورمان را اجرایی کرده است دست خود را در حنا می بیند و با تحریم های فزاینده آمریکا مواجه شده است. قهرمانان دیپلماسی دیروز اما تنها کاری که به آن مبادرت می ورزند «بیانیه خوانی» است و تاکنون حاضر به هیچ اقدام عملی در احقاق حقوق هسته ای مان نبوده اند. 
 
وزات امور خارجه در مقابل این اقدامات خصمانه به تعدادی شعار سیاسی در بیانیه خود بسنده کرده است. در این بیانیه آمده است: «این اقدام برای رژیم حاکم بر آمریکا یک سقوط اخلاقی و سیاسی بزرگ محسوب می‌شود...این اقدام  بی توجهی به اصول انسانی، حقوقی و اخلاقی است... آمریکا همچنین نشان داد که حتی یک دولت بزرگ و قدرتمند به لحاظ نظامی و اقتصادی، می تواند فاقد استقلال سیاسی باشد و در طراحی و اجرای سیاست خارجی خود نقش مجری خواسته‌های برخی رژیم‌های خارجی را ایفا کند»
 
 
 
 5سال قبل بود که حامیان گفتمان حل مشکلات با کلید مذاکره با غرب، برای حاکم شدن بر قوه مجریه سعی داشتند تا تمام مشکلات کشور را بر سر رقیب انتخاباتی خود  بریزند و کرسی قدرت را تصاحب کند. تحلیل گران صحبت های علی اکبر ولایتی در مناظرات سال 92 را عامل بسیار مهم و تاثیر گذار در سنگین شدن وزن غرب گرایان در ایران معرفی می کنند.
 
او تیم مذاکره کننده سابق را به «بیانیه خوانی» متهم کرده وخطاب به جلیلی گفته بود: «دیپلماسی بیانیه صادر کردن پشت تریبون نیست!... دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که بگویید منطق ما قوی بود! آنچه مردم می بینند این است که شما مسئول مذاکرات ‏هستید و هیچ چیزی حاصل نشده و مدام تحریم ها ببیشتر شده و به مردم فشار بیشتری آمده است.»‏ این جملات با استقبال غرب گرایان روبه رو شد و به بهانه های مختلف به این ادعا دامن می زدند.
 
به طور مثال صادق خرازی در 9اسفند 93 همین ادعا را در مصاحبه ای مفصل بسط می دهد و می گوید: «در آن دوره مذاکره ای انجام نشد بلکه بیانیه خوانی شد!»
 
مشخص نیست چرا کسانی که دیروز به مذاکراتی که حقوق هسته ای کشورمان را حفظ کرده بود اعتراض داشتند امروز در برابر مذاکراتی که عقب نشینی های بی‌سابقه از قدرت هسته ای در قبال افزایش فشارها و تحریم ها را به ارمغان آورده سکوت کرده اند و به بیانیه خوانی ها و انفعال دولت اعتدال هیچ انتقادی نمی کنند.