97/8/3 - 10:28 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 296820
درباره FATF اشتباه نکنیم. این توصیه‌ها هدف نیست، یک ابزار است که اتحادیه اروپا و دولت آقای روحانی روی استفاده از آن برای امتداد تحریم‌ها به داخل کشور توافق کرده‌اند. پروژه خودتحریمی تا اینجا به خوبی در ایران پیش رفته است. در تاریخ سابقه ندارد که دولتی برای انتفاع جامعه مصرفی خود از تجارت خارجی، بازوهای اقتدارش را فلج کند.
درباره FATF اشتباه نکنیم. این توصیه‌ها هدف نیست، یک ابزار است که اتحادیه اروپا و دولت آقای روحانی روی استفاده از آن برای امتداد تحریم‌ها به داخل کشور توافق کرده‌اند. پروژه خودتحریمی تا اینجا به خوبی در ایران پیش رفته است. در تاریخ سابقه ندارد که دولتی برای انتفاع جامعه مصرفی خود از تجارت خارجی، بازوهای اقتدارش را فلج کند.
سید یاسر جبرائیلی_رجانیوز: اگر مجریان پروژه FATF در ایران درباره حل مشکلات بانکی تضمین نمی‌دهند، اما اعتراف را آغاز کرده‌اند که با اجرای برنامه اقدام FATF، #خودتحریمی اتفاق خواهد افتاد. یکی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به صراحت نوشته است: "این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند... هزینه ساز خواهد بود، کاملا بجا و درست است".
 
از دیگر سو، اتحادیه اروپا اصرار دارد که صرفا در صورت اجرای تمام و کمال برنامه اقدام FATF، ایران خواهد توانست از SPV برای مبادلات تجاری بهره‌مند شود.
این قطعات پازل در کنار هم، یک تصویر روشن از آینده به دست می‌دهد. دشمن قصد دارد بخش تحریمی اقتصاد ایران را که عبارتست از حوزه‌های صنعتی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی و قضایی ما، از بخش غیر تحریمی ایران که عبارتست از جامعه مصرفی ما، تفکیک کرده و به یک دوگانگی و شکاف در داخل دامن بزند. 
 
به نحوی که از طریق FATF اطمینان حاصل شود که هیچ بخش تحریمی از تجارت خارجی منتفع نمی‌شود، اما از طریق SPV دروازه بازار مصرفی ایران که هیچ نسبتی با مولفه‌های اقتدار کشور ندارد، به روی خریداران نفت ایران باز باشد. نفت فروخته شده و اقلامی مصرفی وارد شود.
 
ساز و کار SPV یک ترجمه دیگر برای پروژه نفت در برابر غذاست. اروپایی‌ها با ساز و کار SPV حتی قطعات خودرو هم به ایران نخواهند فروخت، چرا که صنعت خودروی ایران در لیست تحریم قرار دارد و بر این اساس، نباید ذینفع نهایی تجارت باشد.
 
درباره FATF اشتباه نکنیم. این توصیه‌ها هدف نیست، یک ابزار است که اتحادیه اروپا و دولت آقای روحانی روی استفاده از آن برای امتداد تحریم‌ها به داخل کشور توافق کرده‌اند. پروژه خودتحریمی تا اینجا به خوبی در ایران پیش رفته است. در تاریخ سابقه ندارد که دولتی برای انتفاع جامعه مصرفی خود از تجارت خارجی، بازوهای اقتدارش را فلج کند. 
 
 آقایان به منتقدان می‌گویند آیا تضمین می‌دهید که اگر برنامه اقدام اجرا نشود، مشکلات بیشتری برای ما پیش نیاید؟ پاسخ این است که اگر مدیریت اقتصاد به دست ما باشد حتما تضمین می‌دهیم! این چه منطقی است که شما در راس مدیریت اقتصاد کشور قرار داشته باشید، درباره اقدامات خود تضمین ندهید، اما از منتقدان اقداماتتان که هیچ اختیاری درباره اقتصاد ندارند، تضمین بخواهید؟