95/1/25 - 15:36 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 238925
این یک فراخوان درمانی برای بیماری سرطانی است.

 

مادر ۴۱ ساله خانواده مبتلا به بیماری لوپوس است.. همچنین به دلیل تشدید بیماری مجبور به انجام عمل دیسک کمر شده است.
 
دختر کوچک شان با ۲ سال سن بیماری قلبی داشته و سال  گذشته تحت جراحی قلب قرار گرفته است.
 
پدر ۵۰ ساله خانواده متاسفانه از مدتی قبل بیکار بوده و تداوم هزینه های درمانی مادر و فرزندش و نیز برخی مطالبات درمانی از گذشته موجب گرفتاری های فراوان ایشان شده است.
همت کنید بتوانیم باری از دوش این خانواده گرفتار و دارای ۲ بیمار برداریم حداقل به میزان ۵۰ میلیون ریال
 
تذکر مهم
در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

 

برای کمک کلیک کنید