94/9/24 - 18:14 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 229698
بارش برف در شاهرود و بسته شدن راه های ارتباطی