94/7/18 - 10:11 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 224377
نویسنده بر خلاف برخی ها در نوشتن اثر برای جذابیت کاذب بخشیدن به متن در دام تحریف یا تملق برخی شخصیتها گرفتار نشده است. امام حسین و اصحابی که ما در رمان می‌بینیم همان امام حسین و همان یارانی هستند که ما در منابع معتبر تاریخی با آن مواجه هستیم، فقط بیان هنرمندانه نویسنده آن را برای مخاطب جذاب تر از دیگر متنها کرده است.
نویسنده بر خلاف برخی ها در نوشتن اثر برای جذابیت کاذب بخشیدن به متن در دام تحریف یا تملق برخی شخصیتها گرفتار نشده است. امام حسین و اصحابی که ما در رمان می‌بینیم همان امام حسین و همان یارانی هستند که ما در منابع معتبر تاریخی با آن مواجه هستیم، فقط بیان هنرمندانه نویسنده آن را برای مخاطب جذاب تر از دیگر متنها کرده است.

رجانیوز - گروه فرهنگی: برای یک مسلمان شیعه مذهب تاریخ بزرگان دین و مذهبش به گونه‌ای خاص شنیدنی یا خواندنیست. وقتی تاریخ این بزرگان ماجرایی پر کشمکش داشته باشد تعلق خاطرِ خاطرخواهانِ آن بزرگان، به اصل ماجرا چند چندان می‌شود. و حالا وقتی این تاریخ در قالب روایتی داستانی چون رمان شهید عشق گنجانده می¬شود دیگر خواندنی نیست بلکه خوردنیست. باید متن داستانی برشهایی قابل توجه از زندگی بزرگی چون امام حسین و ماجرایی چون عاشورا را صفحه صفحه نوشید.

وهم اکنون روایت زندگانی سیدالشهدا ویارانش را نویسنده ای از مذهبی دیگر نگاشته است.مسلمانی حنفی مذهب از ترکیه که نتوانسته از کنار عظمت واقعه عاشورا به راحتی بگذرد ودست به قلم شده تا روایتی عارفانه از این حادثه مهم ارایه کند.

احمد تورگوت نویسنده نام آشنایی برای مردم ترکیه ست .ازهمین روست که وقتی واقعه عاشورا را در قالب رمانی به نام شهید عشق نوشت با استقبال کم نظیر مردم ترکیه مواجه شد ودر زمانی کوتاه 250هزار نسخه از کتاب در آن کشور فروخته شد.

شهید عشق روایتی داستانی از حرکت انقلابی امام حسین و قیام عاشواری حسینی است که بدون تخیلِ مخل به اصل تاریخ، قالبی روائی یافته، شاخصه‌های یک روایت داستانی را داراست.

طبیعیست که چند چیز اگر در قصه ها باشند مخاطب را سر ذوق می‌آورند و باعث می‌شوند اثر خط به خط تا پایان خوانده شود. اولین چیز شخصیت یا قهرمان آن قصه است که باید از پیشینه و حال قابل توجه برخوردار باشد. دوم مشکل و موقعیت غیر متعادل پیش روی شخصیت و قهرمان قصه است. سوم تلاش و ستیز وی با مشکل پیش رو برای برون رفت از موقعیت غیر متعادل است.

شهید عشق شخصیت و قهرمان اصلی أش امام حسین (ع) است که از تولد تا زمان حال روایت داستان، پیشینه ای خاص و متمایز نسبت به همه افراد معاصر یا غیر معاصر خود دارد. مشکل پیش روی امام حسین و موقعیت غیر متعادل وی با مشکلات وموقعیتهای غیر متعادل دیگران فرق دارد ، چه بسا در داستانها مشکل پیش روی شخصیتها مشکلاتی مادی هستند اما در شهید عشق مشکل و موقعیت غیر متعادل حضرت، صرفا مشکل مادی نیست ، تصور نشود که مشکل اساسی دراماتیک امام حسین صرفا نبود آب، کم بودن یاران، از دست دادن عزیزان و دیگر مسائل مادی در کر بلا بوده، بلکه اولین مشکل حضرت به خطر افتادن اصل اسلام با روی کار آمدن شخصی فاسد چون یزید بود. امام برای برون رفت از این مشکل حرکت خود را آغاز کرد و در ادامه با موانعی عدیده و مادی نظیر نبود آب، کم بودن یاران، از دست دادن عزیزان و ... مواجه گشت. این موارد در رمان به گونه‌ای هنر مندانه روایت گشته که حقیقتا و به گونه خاص برای مخاطب اشک انگیز است.

نثر و زبان رمان از روانی مقبول بر خور دار است، مترجم در ترجمه خود سعی کرده در انتخاب و چینش کلمات به گونه‌ای عمل کند که رمان برای همگان قابل فهم و قابل درک بوده باشد.

نویسنده بر خلاف برخی ها در نوشتن اثر برای جذابیت کاذب بخشیدن به متن در دام تحریف یا تملق برخی شخصیتها گرفتار نشده است. امام حسین و اصحابی که ما در رمان می‌بینیم همان امام حسین و همان یارانی هستند که ما در منابع معتبر تاریخی با آن مواجه هستیم، فقط بیان هنرمندانه نویسنده آن را برای مخاطب جذاب تر از دیگر متنها کرده است.

اثر از خرده پیرنگهای خوب و جذاب و بازگشت به گذشته های مناسبی نیز بر خوردار است که بر غنای داستانی رمان می افزاید .

شهید عشق در مجموع اثریست که با حفظ معیارهای فقهی و شرعی در روایت از معصومین ، از جنبه‌های داستانی نیز بر خوردار است . از کلیت اثر آسمانی بودن عشق نیز برمی‌آید.

این رمان چندی پیش توسط انتشارات کتابستان معرفت ترجمه وبا قیمت 21500تومان عرضه شدعلاقه مندان می توانند کتاب را از کتابفروشی های سطح کشور ویا از طریق 02531074تهیه کنند.

درضمن علاقه مندان به خرید اینترنتی می توانند کتاب را ازbookroom.irو Manvaketab.irتهیه نمایند.