94/2/8 - 19:21 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 209648
«روایتی از متن در حاشیه» گزارشی ویدئویی از سریال طنز «در حاشیه»مهران مدیری و حواشی مختلف پیرامون آن است که سفیرفیلم تهیه و تولید کرده است.
به گزارش سفیر فیلم، «روایتی از متن در حاشیه» گزارشی ویدئویی از سریال طنز «در حاشیه»مهران مدیری و حواشی مختلف پیرامون آن است که سفیرفیلم تهیه و تولید کرده است.
 
این فیلم به مرور وقایع پیرامون این سریال و واکنش های عجیب و غریب بخشی از جامعه پزشکی در قبال یک طنز اجتماعی می پردازد.