94/2/8 - 16:23 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 209616
منابع غذایی و آشامیدنی در یمن به سرعت در حال کاهش است و بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی به علت کمبود دارو نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.