94/2/8 - 11:07 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 209565
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی عصر روز یکشنبه در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.