هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 6 مهر 1400
ساعت 18:26
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 5 تير 1389 ساعت 16:32
شنبه 5 تير 1389 21:02 ساعت
2010-6-26 16:32:52
شناسه خبر : 38075

مسعود عالمي
Masood_alami@yahoo.com

نشان طلا براى فرزند سوم!

شهردار يكى از شهرهاى جنوبى ژاپـن تصميـم گرفت تا به فرزندان سوم هر خانواده, هنگام رفتـن به مـدرسه يك نشان طلا اهدا كنـد. به گفته مقامات رسمـى، ايـن طرح براى ترغيب خانـواده ها به داشتـن فرزند بيشتر به اجرا درميآيد. آنان گفتند كه نشان طلاى يكصـد گرمى كه از ايـن پـس به فرزنـد سـوم خانـواده ها اهدا مـى شـود, يك هزار و صـد و بيست دلار (معادل 3360000 ريـال) ارزش دارد. مقامهاى دولت مركزى ژاپـن نيز پيشتر گفته بـودند كه سالانه بخشى از ماليات هر خانـوار داراى بيـش از دو فرزند، بخشوده مى شـود.(1)

ماهانه 1000يورو براي فرزند سوم!

چند روز پيش(22سپتامبر2005) دومينيک دو ويلپن نخست وزير فرانسه، براي تشويق خانواده هاي فرانسوي به داشتن فرزند بيشتر، اعلام کرد که مادراني که فرزند سوم را به دنيا آورده و براي نگهداري او يک سال مرخصي بدون حقوق بگيرند، ماهانه هزار يورو از سوي دولت دريافت مي کنند. (2)

مقايسه وضعيت جمعيت در فرانسه و ژاپن با ايران

در سال 2004 چگالي جمعيت(متوسط تعداد افراد در کيلومتر مربع) فرانسه 6/109 نفر بر کيلومترمربع بوده است. و در ژاپن در هر کيلومتر مربع به طور متوسط 338.3 نفر سکونت دارند. در حالي که در ايران به طور متوسط 42.3 نفر مي باشد!(3)

با در نظر گرفتن اين تفاوت، سياست‌هاي جمعيت کشور طي سالهاي اخير قابل توجه خواهد بود.

سياست‌هاي جمعيت در ايران

يکي خوبه دوتا کافيه! خوانندگان به ياد دارند که اين جمله شعاري بود که در دهه هفتاد در همه جا از جمله رسانه ها و تبليغات شهري به چشم مي خورد. تعدادي از سياستهاي جمعيتي که از آن زمان تاکنون به طور هماهنگ و به وسيله وزارتخانه ها و دستگاههاي مختلف در کشور ما پياده شده اند به شرح ذيل مي باشند:

• جواناني که قصد ازدواج دارند، پس از انجام آزمايشهاي لازم، موظف به شرکت در کلاسهاي تنظيم خانواده مي باشند.

• عمل وازکتومي به طور رايگان انجام مي شود، در حالي که بسياري عمل هاي ساده تر از آن با قيمت هاي گزافي انجام مي شود.

• فرزند چهارم به بعد کوپن دريافت نمي کند.

تأثير سياست‌هاي تنظيم خانواده در ايران بر روي رشد جمعيت

با وجود چنين شرايطي، از آغاز دهه 90 ميلادي و دهه 70 شمسي برنامه تنظيم خانواده به طور هماهنگ در کل کشور پياده شد. براي آنکه تأثير اين برنامه بر روند رشد مواليد به خوبي درک و احساس شود، آمار نرخ مواليد از 1950 تاکنون در جدول ذيل آورده شده است. همانگونه که از جدول ذيل مي توان استنتاج نمود متوسط نرخ مواليد پيش از 1990، 6.62 کودک براي هر زن بوده است، در حالي که پس از آن تاکنون به طور متوسط 3.06 کودک به ازاء هر زن شده است.(3)

همچنين بررسي نرخ رشد جمعيت نشان مي دهد که متوسط نرخ رشد جمعيت پيش از سال1990، 3.025 بوده و پس از آن به مقدار 1.46يعني حدود نصف، رسيد.(3)

56.703.000 جمعيت ايران در سال 1990 بوده است. با يک محاسبه ساده مي توان ديد در صورتي که برنامه کنترل جمعيت اجرا نمي گرديد، سالانه به طور متوسط 1842847.5 نفر به جمعيت ايران اضافه مي شد. اما با اجراي اين برنامه 827863.8 نفر به جمعيت کشور اضافه شد. اين به معناي آنست که سالانه به طور متوسط 1014983.7(يک ميليون و چهارده هزار و نهصد و هشتاد و سه و هفت دهم) نفر انسان کمتر متولد شدند.

اهميت تولد يک ميليون انسان کمتر در سال هنگامي روشن مي شود که ابعاد تاريخي و تاريخچه کنترل جمعيت و چگونگي آغاز و شيوع آن در جهان مورد بررسي قرار گيرد.

تاريخچه تنظيم خانواده

مركز برنامه‌هاي ارتباطات(CCP)(4): در سال 1948، دولت آمريكا يك واحد آكادميك نخبه به نام دفتر تحقيق عمليات تأسيس نمود ‌تا پايه‌هاي تئوريك عمليات رواني در علوم اجتماعي را استخراج نمايد. اين دفتر توسط دانشگاه جان‌هاپكينز و طي قراردادي با ارتش آمريكا در بالتيمور مريلند پايه ريزي شد. بعدها مهارت و تخصصي كه در برنامه دفتر تحقيق عمليات ارتش آمريكا/دانشگاه جان‌هاپكينز ايجاد شده بود، به شكل استادانه‌اي در هم تافته و به مدرسه بهداشت و سلامت عموميِ(5)دانشگاه جان هاپكينز انتقال يافت كه رشته ارتباطات سلامت عمومي(6)را ايجاد نمود.(7) همچنين مركز برنامه‌هاي ارتباطات(CCP)در سال 1988 توسط فيليس تيلسون پيوترو(8)به عنوان بخشي از دپارتمان پويايي جمعيت در مدرسه بهداشت و سلامت عمومي تأسيس گرديد، که هدف اصلي اين مركز كنترل جمعيت جهاني مي باشد. (9)

جنگ رواني چه ارتباطي به بهداشت و کنترل جمعيت دارد؟ اين سؤالي است که براي هر ذهن نقاد پيش مي آيد و در سطور بعد به آن خواهيم پرداخت.

تاريخ جنگ و استعمار نشان مي‌دهد كه جنگهاي تجاوزکارانه سه هدف غايي را دنبال مي کرده اند:

1- توسعه ثروت___سرمايه

2- اشغال سرزمين___ زمين

3- افزايش نفرات(زن و برده)___ كارگر

در يك كلام هدف جنگ تجاوزکارانه افزايش دسترسي و سيطره خود بر منابع است من جمله منابع مالي، تجاري، طبيعي و انساني مي‌باشد. استراتژي تجاوزگران براي رسيدن به اين هدف، آن است كه كنترل دشمن بر منابع را به حداقل برسانند؛ و اين امر را از طريق جنگ مستقيم و کشتن جنگجويان دشمن، كاهش مصرف آنها از اين منابع و اگر لازم باشد كاهش جمعيت دشمن محقق مي نمايند. به عبارت ديگر يکي از استراتژيهاي نوين جنگ، کاهش و به عبارت دقيق تر کنترل جمعيت دشمن مي باشد. پروفسور ژاكلين‌كاسون(10)طي بررسي خود در كتاب جنگ عليه جمعيت(11)، نشان مي دهد که كنترل جمعيت جهاني کاملاً منطبق بر پارامترهاي دكترين نظامي و يک جنگ تمام عيار است.(12)

اين معنا هنگامي تقويت مي شود که بدانيم کنترل جمعيت جهاني يکي از پروژه هاي شوراي امنيت ملي آمريکا بوده است. طي دهه هفتاد و در زمان هنري کسينجر مشاور امنيت ملي رييس جمهور وقت، پروژه مطالعاتي درباره تأثير روند رشد جمعيت جهاني بر امنيت ملي آمريکا انجام شد. اين پروژه که NSSM 200 (13)نام گرفت، روند فزاينده رشد جمعيت جهاني را برخلاف امنيت ملي آمريکا دانسته و با تشريح استراتژي آمريکا در مورد جمعيت جهاني، سياستها، راهکارها، چگونگي همکاري سازمانهاي بين المللي و روش ترغيب و اقناع رهبران کشورهاي مورد نظر براي کاهش روند رشد جمعيت را تبيين مي کند.(14)

بر اساس اين پژوهش، جمعيت کشورهاي در حال توسعه و با منابع غني در صورتي که با همان ضريب رشد، افزايش يابد، موجبِ به شدت بالا رفتن خواست ها و انتظارات عمومي در ميان مردم از جمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن مي شود که خود به ناپايداري هاي اجتماعي و سياسي در اين کشورها تبديل خواهد شد. اين ناپايداري ها در کشورهاي داراي منابع غني تا اندازه زيادي منافع کشورهاي صنعتي همچون آمريکا و بهره آنها از اين منابع و سرمايه گذاري در کشورهاي فوق را به خطر خواهند انداخت.(14)

همچنين بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق، فشار ايجاد شده براي تأمين نيازهاي اين جمعيت بالا، در آينده موجب مي شود که دولت ها و حاکمان اين کشورها به دنبال افزايش قيمت نفت جهت تأمين نيازها و انتظارات رفاهي و معيشتي مردم خود باشند. و افزايش قيمت نفت تأثير بسيار منفي بر روي اقتصاد آمريکا خواهد داشت.(15)

NSSM200 برنامه‌اي است كه براي دو دهه، بر جمعيت‌زدايي جهاني مسلط بوده است. هنوز جنبه‌هاي روانشناختي و سياسي برنامه، كليه بخشهاي جوامع سرتاسرجهان، به ويژه بخشهاي حكومتي، رسانه‌هاي گروهي و آكادميك، را تحت تاثير قرار مي‌دهد. گرچه فعاليتهاي كنترل جمعيت دولت آمريكا به شكل انفكاك‌ناپذيري با آژانسهاي سازمان ملل پيوند خورده است، اما تأثير آن بر فرهنگ جهاني و تغييرات اجتماعي بسيار فراتر از فعاليتهاي سازمان ملل مي‌باشد. اين امر به دليل آنست كه سازمان ملل، به عنوان يك مجموعه جهاني، خود به ملتهاي ثروتمند و بودجه‌ها و سرمايه‌هايشان، متكي مي‌باشد و بر اعضاي خويش هيچ نيروي حقوقي الزام‌آور ندارد. به عبارت ديگر آمريكا داراي يك ردپاي ريشه دار متقاعد سازي و مداخله ژئوپلتيك مي‌باشد كه در درگيري جنگ سرد صيقل خورد. به زبان NSSM200 (15) :

برنامه عمل جمعيت جهاني به خودي خود رشد نمي كند و به تلاشهاي جدي توسط كشورهاي ذينفع نيازمند است، که فعاليت آژانسهاي سازمان ملل و ديگر مجموعه‌هاي بين‌المللي آن را اثربخش مي‌نمايند. رهبري ايالات‌متحده عاملي ضروري و اصلي است.

مركز برنامه‌هاي ارتباطات که در رأس نهادهاي پروپگانداي جمعيتي دانشگاه جان هاپکينز قرار دارد، در چهارچوب NSSM200 با آژانسهاي بين‌المللي، بنيادها و سازمانهاي غيردولتي متعددي در ايالات متحده و خارج از آن، براي تبليغ و تشويق رفتار بهداشتي، كار مي‌كند. حاميان اصلي اين مرکز، USAID(16)،UNFPA،يونيسف، بانك جهاني، بنياد راكفلر، بنياد پاكارد، بنياد كاول، بنياد رفاه عمومي و ديگر بنيادهاي خصوصي و خيريه‌ها مي باشند.(9)

دو بخش اصلي و عمده مرکز، شامل خدمات ارتباطات جمعيتي(PCS)(17)و برنامه اطلاعات جمعيتي(PIP)(18) مي‌باشند. خدمات ارتباطات جمعيتي كمكهاي تكنيكي را به پنج منطقه جهاني، شامل دولتهاي تازه استقلال‌يافته (NIS)، خاور نزديك، آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين ارايه مي کند. در اين بخش، مرکز حمايتهاي آموزشي و مالي از همدستان خود در بيش از 65 كشور دنيا به عمل مي‌آورد تا آنها را در توسعه و ارزيابي برنامه‌هاي موثر اطلاعات-آموزش-ارتباطات و انگيزش(IEC/M)(19) جهت تشويق و تقويت برنامه‌ريزي خانواده، بهداشت ضدبارداري و فعاليتهاي مشابه كمك نمايد.(9)

همانطور که مشاهده مي شود، فعاليتهاي متعدد دانشگاه جان‌هاپكينز در برنامه جمعيتي IEC/M به "تغيير دادن طرز تفكر و رفتار جنسي" همه جهانيان به سمت جمعيت‌زدايي از طريق كنترل زاد و ولد اختصاص يافته است. براي اجراي اين هدف در سر تا سر جهان، مركز برنامه‌هاي ارتباطات طرحي به نام فعاليت ارتباطات ملي(NCC)(20) تهيه كرد كه در آن براي هر کشور، برنامه ويژه آن طراحي گرديده است.(9)

نتيجه گيري

 بار ديگر به سؤالي که در ابتدا مطرح نموديم بازمي گرديم: "آيا کنترل جمعيت در راستاي منافع ملي ما است؟" پاسخ به اين سؤال نيازمند بررسي و تحقيقات بيشتر و در نظر گرفتن ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در سطح داخلي و بين المللي است، و به راحتي نمي توان به آن پاسخ گفت.

منابع:

1. http://www.shareh.ofogh.net/persian/magazine/payam_z/77/75/d.htm
2. http://www.guardian.co.uk/france/story/0,11882,1575401,00.html
3. http://earthtrends.wri.org/
4. Center for Communication Programs
5. School of hygiene and public health
6. public health communication
7. دفتر تحقيق عمليات متون درسي استاندارد براي پرورش افراد در عمليات جنگ رواني را توليد نمود مثل :
* The Nature of Psychological Warfare (1953)
* Target Analysis and Media in Propaganda Audiences Abroad (1954)
 * A Psychological Warfare Case Book (1985)

8. Phyllis Tilson Piotrow
9. CCP Home Page -- http://www.jhuccp.org/
10. Jacqueline Kasun
11. The War Against Populations
12. San Francisco: Ignatius Press, 1998
13. National Security Study Memorandum No. 200.
14. http://www.whitehouse.gov/nsc/history.html
15. http://nssm200.tripod.com
16. United States Agency International Development
17. Population Communication Services
18. Population Information Program
19. Information-Education-Communication/Motivation
20. National Communication Compaigns