هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 8 خرداد 1399
ساعت 09:28
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389 ساعت 10:02
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389 14:32 ساعت
2010-5-13 10:02:35
شناسه خبر : 34510

دكتر مسعود عالمي
masood_alami@yahoo.com

قول مشهور در كشور ما آنست كه افزايش جمعيت موجب كاهش سهم افراد از امكانات موجود و فقر بيشتر خواهد شد. ببينيم آمار به ما چه مي گويد؟!

بر اساس آمار موجود جمعيت جهان، از سال 1965 تا 2004 از3.337.974.000 به6.389.272.000 نفر يعني حدود دو برابر رسيده است، با اين وجود سرانه توليد ناخالص ملي جهان از584000 دلار به6462000 دلار يعني حدود ده برابر رسيده است.

افزايش سرانه توليد ناخالص ملي نه تنها در جهان، بلكه براي تك تك كشورها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته، پرجمعيت و كم جمعيت، رخ داده است. لطفاً به نمودارهاي ذيل توجه فرماييد.

اين آمار نشان دهنده آنست كه با گذشت زمان هر قدر جمعيت كشورها افزايش پيدا كرده باز هم ثروت بيشتري به ازاي هر نفر توليد شده است.

براي آنكه بتوانيم تصوير روشن تري از رابطه جمعيت و سهم هر نفر از توليد ناخالص ملي داشته باشيم، سرانه ناخالص ملي كشورهاي مختلف را در سال 2004 با يكديگر مورد مقايسه قرار داده ايم. محاسبات آماري نشان دهنده آن است كه ضريب همبستگي پيرسون ميان جمعيت و سرانه توليد ناخالص ملي ميان 177 كشور، تنها03/0- مي باشد. يعني جمعيت هيچ تأثيري بر روي ميزان سرانه توليد ناخالص ملي نخواهد داشت.

ممكن است برخي خوانندگان باريك‌بين اين اشكال را وارد نمايند كه شاخص سرانه توليد ناخالص ملي، يك ميانگين ثروت توليد شده است و بي‌عدالتي در توزيع موجب فقر مي گردد. آشكار است كه بي عدالتي و تبعيض ناشي از سياست‌هاي غلط است، اما آيا جمعيت بيشتر، موجب نابساماني در سياست‌ها و تبعيض خواهد شد؟

بر اساس محاسبات آماري ضريب همبستگي پيرسون ميان جمعيت و ضريب جيني (GINI) به عنوان شاخص نابرابري در سال 2004، 0004/0 است، يعني واقعاً هيچ رابطه اي ميان جمعيت و نابرابري هاي موجود در كشورها وجود ندارد.

يكي ديگر از نگراني هاي موجود در افزايش جمعيت موضوع اشتغال مي باشد، ضريب همبستگي پيرسون ميان جمعيت و ميزان بيكاري كشورها در سال 2004، 08/0- است. يعني آنكه ميان جمعيت و بي‌كاري رابطه اي وجود ندارد و حتي اگر اين مقداررابطه بسيار ضعيف را در نظر بگيريم، منفي مي باشد. يعني هر قدر جمعيت كشورها افزايش پيدا كرده، ميزان بيكاري در آنها كاهش يافته است.

نتيجه آنكه برخلاف تصور موجود افزايش جمعيت هيچ تأثيري بر روي ميزان سهم هر كس از ثروت ملي توليد شده، نابرابري اقتصادي در جامعه و حتي اشتغال ندارد.

منابع:
1.Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. http://www.un.org/esa/population/publications

2.Development Data Group, The World Bank. http://econ.worldbank.org/

3.World Resources Institute, Earth Trends Environmental Information. http://earthtrends.wri.org

4.U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. http://www.bls.gov/gps/home.htm

5.Population Reference Bureau. http://www.prb.org/datafind/datafinder7.htm