99/9/3 - 10:56 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 341924
در فیلمی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی نشان داده می‌شود که هنگام سوار شدن بر روی یک خودروی حمل و نقل واژگون می‌شود.

فیلمی در سانه‌های اجتماعی منتشر شده که طی آن واژگون شدن تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده شده است.

بر اساس اعلام برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، این فیلم متعلق به رزمایش اخیر رژیم صهیونیستی بوده است.

در این فیلم یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی هنگام سوار شدن بر روی یک خودروی حمل و نقل واژگون می شود.