99/8/30 - 22:42 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 341824
سازمان ملل اذعان کرده است که گروه های تروریستی در ادلب همچنان به ارتکاب جنایات جنگی و اعدام ادامه می‌دهند.

راوینا شامداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه گفت افراد مسلح همچنان به ارتکاب جنایات جنگی در ادلب سوریه و اعدام غیرنظامیان و دست اندرکاران امور انسانی ادامه می دهند.

وی افزود ما گزارشهای هولناکی از ادامه بازداشت غیرنظامیان از جمله دست اندرکاران امور انسانی در ادلب در شمال غربی سوریه در مناطق تحت سیطره هیئت تحریرالشام(جبهه النصره) و دیگر گروههای مسلح دریافت کردیم.

به گفته وی، تروریستهای جبهه النصره چهارشنبه گذشته، نور الشالو خبرنگار 28 ساله را به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی و جنایی بازداشت کردند، وی ممکن است با اعدام روبرو شود.