99/6/29 - 14:52 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 339811
یک نویسنده صهیونیست با انتشار مقاله ای اذعان کرد که سیاستهای رژیم صهیونیستی در قبال حماس و نوارغزه بی فایده است.

«متان تسوری» یک نویسنده صهیونیست در مقاله خود در روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونت نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی می پندارد که سیاست سازمان دهی شده و هماهنگی در قبال غزه دارد اما باید بداند که سیاست وی، باعث ایجاد خسارت و زیان شده است چرا که شهرک نشینان شهرک های جنوبی، همین نظر را دارند.

 

بر اساس نوشته این مقاله، سیاست های نتانیاهو، از سوی بسیاری از شهرک نشینان مردود است. نتانیاهو مدعی است که می تواند به یک توافق با حماس برسد و این مأموریت را به مرد مخفی خود یعنی رئیس شورای به اصطلاح امنیت ملی سپرده است.

 

کابینه رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان در جنوب اراضی اشغالی می خواهد جنگ فرسایشی با حماس را بپذیرند با این ادعا که صدمات ناشی از تنش و نگرانی بهتر از قربانیان جسمی و فیزیکی در جریان یک جنگ خشونت بار هستند.

 

جنبش حماس حاکمیت غزه را به دست دارد. دفتر نتانیاهو و شورای به اصطلاح امنیت ملی رژیم صهیونیستی بر این نکته تصریح دارند که تا جایی که ممکن است وارد جنگ گسترده در غزه نشوند چرا که می دانند جنگ علیه غزه، تل آویو را به نقطه آغاز باز می گرداند.