99/5/12 - 16:15 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 338264
گروه جهادی راهیان شهادت از علاقه مندان به شرکت در اردوی جهادی تابستان 99 در زمینه های  :عمرانی ، فرهنگی ،  اموزشی ، پزشکی ، دندانپزشکی، مهندسی صنایع غذایی ، کار افرین ، مهندسی کشاورزی و دامپزشکی ثبت نام به عمل می آورد.
گروه جهادی راهیان شهادت از علاقه مندان به شرکت در اردوی جهادی تابستان 99 در زمینه های :عمرانی ، فرهنگی ، اموزشی ، پزشکی ، دندانپزشکی، مهندسی صنایع غذایی ، کار افرین ، مهندسی کشاورزی و دامپزشکی ثبت نام به عمل می آورد.
گروه جهادی راهیان شهادت در نظر دارد اردوی جهادی خود را به مقصد شهرستان دلگان واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان برگزار نماید.
 
گروه جهادی راهیان شهادت از علاقه مندان به شرکت در اردوی جهادی تابستان 99 در زمینه های: عمرانی، فرهنگی،  اموزشی ، پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی صنایع غذایی، کار افرین، مهندسی کشاورزی و دامپزشکی ثبت نام به عمل می آورد.
 
گفتنی است این دوره جهادی ویژه برادران و خواهران بوده و از عزیزان علاقه مند به فضای جهادی دعوت بعمل می آورد.
 
مکان اردوی جهادی:استان سیستان و بلوچستان شهرستان دلگان
زمان اردوی جهادی : 12 لغایت 24 شهریور 99
علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند با شماره های : 09124236435 (عظیمی) و 09367640835 تماس حاصل نمایند.