99/4/28 - 14:48 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 337879
امیر کویت برای انجام معاینات پزشکی در بیمارستان بستری شد.

امیر کویت در بیمارستان بستری شده است.

 

بر اساس این گزارش، «صباح الاحمد الصباح» برای انجام معاینات پزشکی در بیمارستان بستری شده است.