99/4/28 - 12:56 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 337872
قیمت ماسک برای مصرف کننده ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ تومان است. گلپور، دبیر ستاد مقابله با کرونا در وزارت صمت اعلام کرد مردم در صورت مشاهده تخلف با ۱۲۴ تماس بگیرند.

قیمت ماسک برای مصرف کننده ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ تومان است. گلپور، دبیر ستاد مقابله با کرونا در وزارت صمت اعلام کرد مردم در صورت مشاهده تخلف با ۱۲۴ تماس بگیرند.