99/3/29 - 12:34 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 337341

گروه بین‌الملل-رجانیوز: هزاران نفر از اعضای کادر درمان و پزشکی فرانسه در اعتراض به وضعیت حقوق و مزایا و شرایط کاری خود در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای این کشور تظاهرات برپا کردند.