99/3/20 - 11:55 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 337206

 سید محمود کاظمی مجد که با سرویس موساد و سیا همزمان در ارتباط بود. به علت جاسوسی از منابع نظامی بویژه سپاه قدس و جمع آوری اطلاعاتی از محل های تردد شهید حاج قاسم سلیمانی  به اعدام محکوم شده و این حکم به تایید شعبه ۱۹ دیوان عالی رسیده و این حکم به زودی اجرا خواهد شد.