99/2/28 - 16:46 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 336774
گروه اجتماعی-رجانیوز: محسنی بند‌پی، استاندار تهران گفت: تا اطلاع ثانوی طرح ترافیک در تهران اجرا نمی شود. بسته ترافیکی مصوب شورای عالی ترافیک نیاز به کارشناسی بیشتری دارد.