99/1/20 - 15:30 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 336030

گروه فرهنگ-رجانیوز: روز ۲۰ فروردین ۱۳۷۲ یادآور عروج سید شهیدان اهل قلم و هنرمند فرزانه سید مرتضی آوینی نویسنده ی توانا، راوی با صفای روایت فتح، سردبیر مجله ی ادبی و هنری سوره و مسئول واحد تلویزیونی حوزه ی هنری می باشد. 

 

به گزارش رجانیوز، شهید آوینی كه همراه یک گروه فیلمبردار جهت ساخت مجموعه‌ی جدید روایت فتح به یكی از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس عزیمت كرده بود، در حین بررسی منطقه و تحقیق پیرامون هشت سال دفاع مقدس به همراه مهندس محمد سعید یزدان پرست با مین برخورد كرد و به شهادت رسید.