98/12/11 - 13:55 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 335111

کاظم شمس اللهی در صفحه شخصی خود در توییتر به فردی که ضریح را لیس زده است اشاره کرده است.