98/10/30 - 11:50 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 333367
رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه مسوولان قول مساعد دادند تا در ۲ ماه آینده بودجه دانشگاه به طور کامل پرداخت شود، گفت: باید دولت توجه بیشتری در اعتبار بودجه ای دانشگاه ها داشته باشد، البته .
رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه مسوولان قول مساعد دادند تا در ۲ ماه آینده بودجه دانشگاه به طور کامل پرداخت شود، گفت: باید دولت توجه بیشتری در اعتبار بودجه ای دانشگاه ها داشته باشد، البته .
 
جبار علی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به کمبود اعتبارات دانشگاه و کاهش سرعت فعالیت‌های علمی، گفت: بودجه ای که به دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهند تنها برای حقوق و مزایای کارکنان استفاده می‌شود. در واقع با توجه به افزایش دستمزد رشد اعتبارات ما منفی است چرا که تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها که متولی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور هستند باید با نگاه متفاوت و ویژه ای در اعتبارات در نظر گرفته شود، متاسفانه امسال هم مانند سال گذشته درصد اختصاص داده شده تا مبلغ واریزی فاصله زیادی دارد که دانشگاه را با مشکل جدی روبرو می‌کند.
 
وی افزود: کم بودن اعتبارات دانشگاه‌ها سفرهای مطالعاتی اساتید دانشگاهی و تجهیز خوابگاه ها و همچنین تغذیه دانشجویی را با مشکل زیادی رو به رو می‌کند، از طرفی باید به این نکته اشاره کرد که به طور متوسط ۸۰ در صد بودجه صرف مسائل دانشجویی می‌شود.
 
ذاکری تصریح کرد: باید دولت توجه بیشتری در اعتبار بودجه‌ای دانشگاه ها داشته باشد، البته مسوولان قول مساعد دادند تا در ۲ ماه آینده بودجه دانشگاه به طور کامل پرداخت شود.
 
منبع:فارس