98/8/9 - 09:27 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 329272
تمامی سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جهان به دلیل اعتصاب دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی تعطیل شدند.
تمامی سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جهان به دلیل اعتصاب دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی تعطیل شدند.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، تایمز اسرائیل از تعطیل شدن تمامی سفارتخانه های آن در سراسر جهان به دلیل اعتصاب دیپلمات ها و وابستگان نظامی خبر داده است. 
 
این اعتصاب به دلیل اختلاف نظر وزارتخانه های جنگ و خارجه رژیم صهیونیستی با خزانه داری این رژیم در خصوص کاهش هزینه های سفارتخانه ها آغاز شده است. 
 
این اعتصاب از دیروز چهارشنبه آغاز شده و زمان پایان آن اعلام نشده است.