98/6/27 - 11:30 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 327142
استفاده از منابع و ظرفیت‌های ملی، نقطه پایانی فرآیند پیچیده‌ای است که در ادبیات مربوط به مقابله با تحریم‌ها کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده از منابع و ظرفیت‌های ملی، نقطه پایانی فرآیند پیچیده‌ای است که در ادبیات مربوط به مقابله با تحریم‌ها کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.
 
«هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در دولت اوباماست. در ادامه قسمت هفتم این سلسله یادداشت ها آمده است:
 
استفاده از منابع و ظرفیت های ملی، نقطه پایانی فرآیند پیچیده ای است که در ادبیات مربوط به مقابله با تحریم ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وجود منابع در سطح ملی به خودی خود قابل استفاده نیست. اینکه در کشوری منابع انسانی، طبیعی و اجتماعی فراوانی وجود داشته باشد تا استفاده بهینه از آن فاصله بسیاری وجود دارد.
 
برای مثال وجود اکتشاف رگه های آهن در کوهستان ها را می توان به عنوان منابع آهن محسوب نمود. برای استفاده از این منابع آهن، پس از اکتشاف، تاسیس معادن و اجرای عملیات استخراج و پس از آن تاسیس کارخانه ذوب آهن برای جداسازی ناخالصی ها از منابع آهن لازم است تا بتوان از سنگ آن به عنوان منابع ملی فلزی، شمش، مفتول، میلگرد و ورق آهنی برای استفاده در صنایع فلزی بهره برداری نمود. برای انجام این مجموعه فعالیت ها، انجام اقدامات آموزشی، علمی و پژوهشی و تاسیس دانشگاه و دانشکده معدن و پژوهشکده تخصصی ضروری است. ضمنا برای بازاریابی اجتماعی محصولات تولید شده از شمش و ورق های فلزی باید در سبک زندگی مردم برای آنها تولید نیاز اجتماعی کرد تا از طریق آن صنایع تبدیکی و میانی فعال گردد. تاسیس بازارهای بنکداری و خرده فروشی مربوط به صنایع فلزی برای پر نمودن فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده کاملا ضروری است.
 
بنابراین هنگامی که از منابع ملی نام برده می شود تا زمان استفاده از آن به عنوان راهبرد ضدتحریم، فرآیندهای پیچیده و بسیار دشوار مورد نیازند که بررسی های میدانی و شواهد اجرایی موجود در کشور نشانی از آماده بودن این فرآیندها برای عملکرد در برابر تحریم ها را ندارد.
 
 
 
فرآیندهای ضدتحریمی استفاده از منابع ملی
 
الف) اکتشاف
 
منابع ملی همواره از دیده ها پنهان‌اند و نیازمندند تا از طریق بررسی و مشاهده دقیق علمی مورد مطالعه اکتشافی قرار گیرند. پس از اکتشاف منابع ملی برای تشخیص اصالت و عیار منابع ملی قطعا انجام پردازش و آزمون لازم است تا احیانا در جریان اکتشاف اشتباهی ص