98/4/6 - 09:28 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 322163

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (پنجشنبه، 6 تیر) در قسمت پایین، قابل مشاهده است: