98/4/3 - 12:18 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 321840
اولین گفت و گوی تلویزیونی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه شامگاه یکشنبه (۲ تیر) در محل قتلگاه شهدای هفتم تیر انجام شد.