هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 30 شهريور 1399
ساعت 20:41
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 11:46
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:39 ساعت
2019-6-13 11:46:59
شناسه خبر : 320747
جدیدترین شماره از نشریه خط حزب الله هم‌زمان با داغ شدن مجدد بحث مذاکره با آمریکا، تحت عنوان «بی فایده، باضرر» این موضوع را بررسی می‌کند.
جدیدترین شماره از نشریه خط حزب الله هم‌زمان با داغ شدن مجدد بحث مذاکره با آمریکا، تحت عنوان «بی فایده، باضرر» این موضوع را بررسی می‌کند.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، جدیدترین شماره از نشریه خط حزب الله منتشر شد.
 
خط حزب الله در این شماره خود در بخش سخن هفته هم‌زمان با داغ شدن مجدد بحث مذاکره با آمریکا، تحت عنوان «بی فایده، با ضرر» این موضوع را بررسی می‌کند.
 
در این بخش می‌خوانیم: این یک واقعیت انکارناپذیر است که آمریکایی‌ها به مذاکره با ایران احتیاج دارند. چرا؟ حداقل به دو دلیل عمده: اول آنکه قدرت هژمونی ایالات متحده، روز به روز در حال افول است و بنابراین از نقش ابرقدرتی او در حال کاسته شدن است، پس نیاز دارند به افکار عمومی جهان نشان دهند که همچنان قدرت برتر دنیا و محور تحولات آن هستند. دوم آنکه جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت نوظهور دست کم منطقه ای، توانسته است در سالهای اخیر، عمق راهبردی خود را روز به روز گسترش داده و در عین حال، سیاست مستقل بودن خود از نظام سلطه را هم به معرض نمایش بگذارد، پس کشاندن چنین کشــوری به میز مذاکره، برای مقامات آمریکایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
 
همچنین در این شماره از نشریه در بخش اطلاع‌نگاشت نیز ۱۱ مصداق رهبر انقلاب از پیروزی دکترین مقاومت مطرح شده است.
 
خط حزب الله ۱۸۸ در قسمت پرسش‌و‌پاسخ خود با طرح این سوال که معنای درست و دقیق مفهوم مقاومت چیست؟ آورده شده: معنای مقاومت این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که آن را راه حق میداند، راه درست میداند، و در این راه شروع به حرکت کند و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او ّ را متوقف کند؛ این معنای مقاومت است. فرض ّ کنید یک وقت در یک جادهای انســان به یک مسیلی برخورد میکند، به یک حفرهای برخورد میکند... بعضیها وقتی که برخورد میکنند به این صخره یــا به این مانع یا به ایــن دزد یا به این گرگ، برمیگردنــد، از ادامهی راه منصرف می شوند؛ بعضی نه، نگاه میکنند ببینند راه ُدور زدن این صخره چیست، راه مقابلهی با این مانع کدام است، آن راه را پیدا میکنند یا مانع را برمی دارند یا با یک شیوهی عاقالنه از مانع عبور میکنند؛ مقاومت یعنی این. 14/3/98
 
 
در بخش بازخوانی تاریخی نیز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، با تیتر «سال 88 از بی‌قانونی ضربه خوردیم» تاکید شده: همه قانـون را معیار بدانند؛ مـا از بی قانونی ضـرر می‌کنیم، ضربـه می‌خوریم. سال ۸۸ دیدیـد؛ اینکـه کشـور در سال ۸۸ دچار خسارت شـد- سال ۸۸ ،هـم خسارت مـادی پیداکردیـم، هـم آبرویمـان در دنیـا بـه خطـر افتـاد- به خاطر چـه بـود؟ به خاطر بی قانونـی. بـه اینها گفتیـم بیاییـد طبـق ّ قانـون عمـل کنیـم؛ قانون مشخصاست. شـما می گوییـد انتخابات ایـراد دارد؛ خیلی خـب، آنجایـی کـه انتخابات ایـراد دارد، تکلیـف قانونـی واضح استکـه چه جوری باید حل کرد قضیه را؛ خـب بیاییـد طبق آن عمـل کنیـم. نکردنـد، زیـر بار قانـون نرفتنـد، بی قانونـی کردنـد، خـب مشـکل درسـت کردند؛ برای کشـور مشـکل درسـت کردنـد، بـرای خودشـان مشـکل درسـت کردنـد، برای مـردم مشـکل درسـت کردند؛ هفتهشـت مـاه همینطور پشـت سـر هـم ناامنـی و مشـکلات گوناگـون درسـت کردنـد. ایـن به خاطرنرفتـن زیـر بار قانون است.
 
شماره ۱۸۸ نشریه خط حزب الله به ارواح طیبه شهیدان سجادیان تقدیم شده است.