98/3/1 - 13:14 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 318819

به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه آس اسپانیا خبر داد که گرت بیل، ستاره ولزی رئال رفتن از این تیم را نپذیرفت و یک شرط گذاشت تا از رئال جدا شود.

 

شرط بیل کار انتقالش را پیچیده و سخت کرد. ستاره ولزی درخواست کرده تا 51 میلیون یورو دستمزد 3 فصل باقی مانده‌اش را یکجا بگیرد. پرس، رئیس باشگاه رئال به هیچ وجه این شرط بیل را قبول نمی کند.

 

بیل با این تصمیمش کار جدایی اش را سخت کرده و به نظر می رسد در فصل آینده در مادرید می ماند.