98/2/3 - 17:37 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 315393
شلیک توپ به افتخار تولد ملکه بریتانیا در شهر "ادینبورگ" اسکاتلند/PA
شلیک توپ به افتخار تولد ملکه بریتانیا در شهر "ادینبورگ" اسکاتلند/PA