98/1/31 - 17:12 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 315102

مراسم آغاز رسمی پویش «اهل وفا» در لبنان برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی با مشارکت مرکز بین المللی عدالت برای صلح در بیروت در قالب یک همایش و با سخنرانی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و دینی لبنانی و فلسطینی برگزار شد.

  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان
  • همایش همبستگی با سیل‌زدگان ایرانی در لبنان

   

   

  مهر