98/1/28 - 18:56 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 314788
«اکرم امام اوغلو» نماینده حزب جمهوریخواه خلق شهردار شهر استانبول شد.
 با اعلام نتیجه قطعی انتخابات شوراها در شهر استانبول، «اکرم امام اوغلو» نماینده حزب جمهوریخواه خلق به پیروزی رسید و شهردار شهر مذکور شد.